Devlet Teşvik Sistemi Kapsamındaki Destek Unsurları

Her boyutta işletmeye devletin ayrımlı unsurları tarafından bir hayli destek sağlanıyor. Bu desteklerin bir bölümü direk parasal biçimde olurken, kimi destekler muafiyet veya tesis desteği şeklinde yaşam buluyor. Bu yazımızda, devletin sağladığı yatırım teşvik sistemi destek unsurları konusuna odaklanıyoruz. Sigorta priminden KDV istisnasına, vergi indiriminden nema desteği ve gümrük vergisi muafiyetine kadar bütün destek türlerinin açıklamalarını paylaşıyoruz.

İşletmeniz için ayrımlı biçimlerde Müsait devlet desteklerinden faydalanabilirsiniz. Logo Blog’da devlet destekleri ve fonlar ile alakadar sık sık haber çalışmaları yayımlıyoruz. Bu yazımızda ise devlet yatırım teşvik sisteminde destek unsurları nelerdir, bu konuda bir derleme yapıyoruz.

Bu teşvikler arasında işletmeniz için Müsait olanları henüz Ayrıntılı araştırarak, şartlara uygunluk sağlamanız vaziyetinde alakadar birimlere başvuruda bulunabilirsiniz.

KDV İSTİSNASI

Yatırım Teşvik vesikası kapsamında Vatan içinden ve Vatan dışından temin edilecek yatırım malı makine ve teçhizat ile vesika kapsamındaki yazılım ve gayri parasal Adalet satış ve kiralamaları için katma değer vergisinin ödenmemesi şeklinde uygulanır.

GÜMRÜK VERGİSİ MUAFİYETİ

Yatırım Teşvik vesikası kapsamında Vatan dışından temin edilecek yatırım malı makine ve teçhizat için gümrük vergisinin ödenmemesi şeklinde uygulanır.

VERGİ İNDİRİMİ

Vergi İndirimi; gelir veya kurumlar vergisinin, yatırım için öngörülen katkı tutarına ulaşıncaya kadar indirimli olarak uygulanmasıdır. Bu destek stratejik yatırımlar, büyük ölçekli yatırımlar ve bölgesel teşvik uygulamaları çerçevesinde düzenlenen teşvik belgeleri kapsamında sağlanır.

FAİZ DESTEĞİ

Yatırım Teşvik vesikası kapsamında kullanılan en az bir Sene vadeli krediler için sağlanan bir finansman desteğidir. Teşvik belgesinde kayıtlı sabit yatırım tutarının %70’ine kadar kullanılan krediye ilişkin ödenecek faizin veya kâr payının belli bir bölümü Endüstri ve Teknoloji Bakanlığı’nda karşılanmaktadır. Bu destek unsuru, stratejik yatırımlar, Ar-Ge ve çevre yatırımları ile 3., 4., 5. ve 6. Bölgelerde bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında yapılacak yatırımlar için uygulanır.

YATIRIM YERİ TAHSİSİ

Yatırım Teşvik vesikası düzenlenmiş büyük ölçekli yatırımlar, stratejik yatırımlar ve bölgesel desteklerden yararlanacak yatırımlar için Maliye Bakanlığı’nca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde yatırım yeri tahsis edilebilir.

SİGORTA PRİMİ İŞVEREN HİSSESİ DESTEĞİ

Yatırım Teşvik vesikası kapsamı yatırımla sağlanan ilave istihdam için ödenmesi şart olan sigorta primi işveren hissesinin asgari ücrete tekabül eden kısmının belirli bir süre Bakanlıkça karşılanmasıdır. Büyük ölçekli yatırımlar, stratejik yatırımlar ve bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında düzenlenen teşvik belgeleri için uygulanır.

SİGORTA PRİMİ DESTEĞİ

Yatırım Teşvik vesikası kapsamı yatırımla sağlanan ilave istihdam için ödenmesi şart olan sigorta primi işçi hissesinin asgari ücrete tekabül eden kısmının 10 Sene süreyle Bakanlıkça karşılanmasıdır. umumi teşvik uygulamaları hariç olmak üzere, yalnızca 6. Bölgede gerçekleştirilecek yatırımlar için düzenlenen teşvik belgelerinde öngörülür.

GELİR VERGİSİ STOPAJI DESTEĞİ

Yatırım Teşvik vesikası kapsamı yatırımla sağlanan ilave istihdam için ödenmesi şart olan gelir vergisi stopajının asgari ücrete tekabül eden kısmının 10 Sene süreyle terkin edilmesidir.
yalnızca 6. bölgede gerçekleştirilecek yatırımlar için düzenlenen teşvik belgelerinde öngörülür.

KDV İADESİ

Sabit yatırım tutarı 500 milyon Türk Lirasının üzerindeki Stratejik Yatırımlar kapsamında gerçekleştirilen bina-inşaat harcamaları için Öğrenim edilen KDV’nin iade edilmesidir. 2017-2018 senelerinde imalat sektöründe gerçekleştirilecek teşvik belgeli tüm yatırımlara ilişkin bina-inşaat harcamaları KDV iadesinden yararlanabilmektedir.

ASGARİ SABİT YATIRIM TUTARI

u

mumi Teşvik Sistemi’nde asgari sabit yatırım tutarı; I. ve II. Bölgelerde 1 milyon TL, III., IV., V. ve VI. Bölgelerde 500 bin TL’dir. Büyük Ölçekli Yatırımlar için asgari sabit yatırım tutarı yatırım konusuna göre farklılık göstermekle beraber, asgari 50 milyon TL olarak belirlenmiştir.

Stratejik Yatırımlar için belirlenen asgari sabit yatırım tutarı 50 milyon TL’dir. Bölgesel Teşvik Uygulamaları için ise asgari 500.000 TL’den başlamak üzere desteklenen her bir sektör ve her bir Vilayet için ayrı ayrı belirlenmiştir. çekim Merkezleri Programı kapsamındaki şehirlerde kurulacak çağrı merkezleri ve veri merkezleri, kurulduğu bölgenin bölgesel teşviklerinden rastgele bir asgari yatırım tutarı şartı aranmaksızın yararlanır.

Bunları da sevebilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir