Girişimciler İçin Marka Üretme Süreçleri

Markalar bu meselesi elimine edebilmek açısından ya görsel Veyahut kısa marka isimleri ile kitlelerin aklında kalma yolunda stratejiler geliştirmeye başlamışlardır. yalnızca akılda kalıcılık değil kurumsallık, bütünlük açısından marka isimleri ve görselleri de Lüzumlu hale gelmiştir.

Ancak yaratıcı bir marka ismi ile kuvvetli bir marka olma yolunda ismim atılabilir. Unutulmamalı ki, bir işletme için pazarda yer edinmesi, satışlarının yüksek olması ve kar elde etmesi ne kadar Mühim ise, markalaşması da bir o kadar ehemmiyetlidir. 

Pazar içerisindeki kesif rekabet son zamanlarda kuvvetli markalar arasında yaşanmaktadır. Bir ürünün kalitesi Veyahut ücreti göz önünde bulunduruluyor olsa da, tüketicilerin asıl Ehemmiyet verdikleri nokta, marka isimleri olarak karşımıza çıkmaktadır. şayet ortada kuvvetli bir marka varsa, başka faktörler oldukça önemsiz bir hale gelmektedir. 

Bu nedenle markalaşma süreci çok ehemmiyetlidir. Bu sürecin en Mühim adımı ise önceden belirtildiği gibi marka ismi yaratmaaşamasıdır. Başarılı bir marka ismi bulmak markalaşma sürecinin en eğlenceli fakat özdeş vakitte en duygulu noktasıdır. 

Marka İsmi Yaratmak sebep Gereklidir?

Marka isimleri, markaları tanımlayan Mühim bir unsurdur. ayrımlı olabilmek ve hedef kitleler tarafından ayrım edilmek için şart olan bu unsurun göz ardı edilmesi markalaşma sürecinin başlamadan bitmesini sebep olabilir.

Bir işletmenin Mahsul ve hizmetlerini diğerlerinden ayırt etmek için kullanılan marka, başka marka isimleri ile benzerlik göstermemelidir. kuvvetli bir marka olmanın en Mühim hususlarından biri de kendine ezilet bir marka bulma ile alakadar başarılı sonuçlar elde etmektir. Bu nedenle belirli konularda dikkat edilmesi ve kimi duygulu noktalara İtina gösterilmesi ehemmiyetlidir. Bunlar kısaca şu şekilde sıralanabilir:

 • Markanızın hedef kitlesini belli eden bir marka ismi bulma ile alakadar Lüzumlu araştırmalar yapılmalıdır ve en Ülkü olanı seçilmelidir. 
 • umumi olarak çoğu işletme özdeş sözcük ile başlayan isimler türetir. kuvvetli bir marka ismi yaratmak için bu geleneğin dışına çıkılması ve farklılık yaratılması en doğrusu olacaktır.
 • Her vakit yalın, anlaşılır fakat anlamlı olan isimler çok henüz Çok rağbet görür. İsim bulmak için akılda kalması Veyahut söylenmesi zor olan kelimelerden kaçınılmalıdır.
 • Bulunan isimlerin tescile, sosyal medya hesaplarına ve domainlerine uygunluğu Denetim edilmelidir. 

kuvvetli Bir Marka İsminin Sahip Olması şart olan Nitelikler

Doğru bir marka ismi, tüketicilerin dikkatini çekerek işletmenin pazardaki yerini alması ve bu yerin sağlam temeller üzerine kurulmasına Muavin olur. kimi işletmeler bu konuda Düşünce sahibi olabilmek için internet ortamında marka isimleri bul şeklinde aramalarla araştırma yapar. hem de ad yaratma sitesi Veyahut marka ad bulma programı başlıklarıyla dikkat çeken linklerden faydalanarak en doğru kararı vermek için uğraş verir. Bu noktada en çok kullanılan yöntemlerden biri olan ad bulma programı, oldukça Çok marka ismine hane sahipliği yapmıştır. 

Hangi metot seçilirse seçilsin, bir marka isminin sahip olması şart olan nitelikler belirlidir ve kuvvetli bir marka için her bir Kalite çok ehemmiyetlidir. Bir marka ismi;

 • Ürünün Veyahut hizmetin ruhunu yansıtmalıdır.
 • Kolaylıkla anlaşılmalıdır, telaffuz edilmelidir ve yazılmalıdır. 
 • Akılda Derhal kalabilecek kadar kolay olmalıdır.
 • Hem ülkemizde hem de beynelmilel pazarda kabul görece yapıda olmalıdır.
 • Toplumda Fena çağrışıma sebep olmamalıdır.
 • başka marka isimleri ile benzerlik göstermemelidir. 
 • Sağladığı ürüne Veyahut hizmete ahenkli olmalıdır.
 • Herkesin sempatisini kazanan bir hikâyeye sahip olmalıdır. 

Marka İsmi Yaratırken Dikkat Edilmesi Gerekenler Nelerdir?

Marka bulma ile alakadar oldukça Çok işletme ne yazık ki sayısız yanılgı yapmaktadır. Marka ad yaratma ile alakadar yapılması şart olan en Mühim şeylerden biri, seçilen ismin başka dillerde ne anlama geldiğinin araştırılmasıdır. 

Ayrı olarak marka isminin dünya genelindeki pazarlar ve piyasalar düşünülerek yaratılması oldukça ehemmiyetlidir. kuvvetli bir marka isminin netlikle sahip olmaması şart olan özelliklere de dikkat edilmelidir. Örneğin;

 • Jenerik isimlerden oluşturulan marka isimleri başarılı sonuçlar ortaya çıkarmaz. 
 • Ayrı olarak bir marka ismi coğrafi isimlerden seçilmemelidir. Bu vaziyet ürünlerin dünya genelinde kabulünü engeller.
 • kimi işletmeler marka ismi bulma mertebesinde ilk olarak Kişi isimlerini düşünerek büyük yanılgı yapar. Bu vaziyet markanın etkinlik alanlarında hercümerç yaşanmasına sebep olur.

Marka İsmi Tescil Sorgulama Nedir?

Bir işletmenin marka ismi yaratma mertebesinde Ehemmiyet vermesi şart olan en duygulu konulardan biri de seçilen marka isminin tescil kriterlerine uygunluğudur. Bu noktada işletmelerin Lüzumlu araştırmaları yapması gerekir. 

Ayrı olarak marka için oluşturulan ismin hukuki olarak problem yaratmaması da ehemmiyetlidir. Bu tür konularda Mesele çıkaracak olan isimlere yatırım yapılması büyük parasal kayıplara sebep olabilir. Bu nedenle muhakkak Lüzumlu araştırmalar eşliğinde tedbirler alınarak ad bulunmalı ve hemen peşinden Derhal Türk Patent’e müracaat yapılarak ad güvence altına alınmalıdır.

Marka isminin tescil kriterlerine Müsait olup olmadığı internet üzerinden marka ismi tescil sorgulama ismi altında Denetim edilebilmektedir. 

Akılda kalıcı bir marka sizi rakiplerinizin önüne çıkartması yanında iletişimin en Mühim olduğu bu çağda ayrım edilebilir olmanızı sağlar. Kurumsallaşmanın ilk adımı olan marka ismi hem Dahil şirket bünyenizde hem de Hariç çevrenizde sizi siz olarak tanımlar. İyi bir marka ismi çoğu vakit hizmeti tanımlayan Mühim bir unsur dahi olmaktadır.

Bunları da sevebilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir