Fahri Müfettiş Başvuru Şartları Nelerdir?

Fahri Müfettiş Başvuru Şartları Nelerdir?

Trafik denetimlerinde söz sahibi olmak isteyen kişiler, valilik aracılığıyla başvurularını yapabilmektedirler. Fahri Müfettiş olmak isteyen kişiler tarafından Fahri Müfettiş Başvuru Şartları araştırılmaktadır.

Fahri Müfettiş Başvurusu Nasıl Yapılır?


Fahri Müfettiş başvurusu için TC Kimlik Numaranızın, Adres bilgilerinizin, sabıka kaydınızın, sürücü belgenizin ve öğrenim durumu bilgilerinizin bulunduğu ve içerisinde fotoğrafın bulunduğu yazılı veya il valiliğince kabul edilen form ile ikametin bulunduğu il valiliğine müracaat etmesi yeterli olacaktır.

Fahri Müfettiş Başvuru Şartları

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) En az kırk yaşında olmak,

c)En az yüksekokul mezunu olmak

d) En az on yıllık sürücü belgesi sahibi olmak,

e)Asli kusurlu olarak ölümlü veya yaralamalı trafik kazasına sebebiyet vermemiş olmak

f) Müracaat tarihinden geriye doğru toplam beş yıl içerisinde, hakkında 100 ceza puanı uygulaması sonucu sürücü belgesinin geri alınmamış olması,

g) Kamu hizmetlerinden yasaklı olmamak,

h) Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlara, zimmet, ihtiras, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolaylı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç, kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak.