Gümrük Muhafaza Memuru Maaşı 2020

Gümrük Muhafaza Memuru Maaşı 2020

Ticaret Bakanlığı taşra teşkilatı içerisinde çalışma gösteren gümrük muhafaza memuru 2020 yılı içerisinde ne kadar maaş almaktadır. Gümrük teşkilatı bünyesinde çalışma gösteren personelin yarısını oluşturan gümrük muhafaza memuru maaşı ne kadardır?

Gümrük Muhafaza Memurları çalışma şartları olarak zor koşullarda çalışmaktadır. Kolluk birimi olarak görev yapan muhafaza memurları pek çok yerde nöbet usulüne göre hizmet vermektedir. Türkiye sınır giriş kapılarında görev yapan gümrük muhafaza memurları 12/12, 12/24, 12/36, 24/24 veya 24/48 şeklinde çalışma göstermektedir.

Gümrük Muhafaza Memuru Maaşı 2020

Ticaret Bakanlığının kolluk kuvveti olan gümrük muhafaza memurları maaşı ne kadardır?

  • Gümrük muhafaza memurunun 2020 aylık maaşı 2700 TL ile 2850 TL arasında,
  • Mesai ücreti 2250 TL ile 2400 TL arasında,
  • Aylık yolluk ücreti 1050 ile 2000 TL arasında,

Gümrük muhafaza memurları Ocak ayından itibaren en az 5250 TL ile 8500 TL arasında maaş almaktadır.