Tapu ve Kadastro, Tekniker ve Büro Memuru Alımı Yapıyor!

Tapu ve Kadastro, Tekniker ve Büro Memuru Alımı Yapıyor!

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü bünyesinde çalıştırılmak üzere sözleşmeli kamu personeli alımı yapılacak. Yapılacak olan personel alım duyurusunda tekniker ve büro memuru alımı yapılacağına değinildi.

Başvuru Şartları Nelerdir?

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (5), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde yer alan şartları taşımak,

2) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin; “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olmak,

3) 2018 yılı KPSS-P93 (B) puan türünden 70 (Yetmiş) ve üzeri puan almış olmak,

4) Tapu Kadastro Meslek Yüksekokulu, Emlak ve Emlak yönetimi, Gayrimenkul yönetimi, Gayrimenkul yönetimi ve pazarlama bölümlerinden mezun olma şartı aranacaktır.

Başvuru Tarihi

İlana başvuru yapacak olan kişiler 12 Ekim ile 19 Ekim tarihleri arasında müracaatlarını https://sinavbasvuru.tkgm.gov.tr/girisgecis.aspx?id=pdb adresi üzerinden yapabilecektir.