TUBİTAK BİLGEM Bünyesinde Çalıştırılmak Üzere İşçi Alımı Yapıyor!

TUBİTAK BİLGEM Bünyesinde Çalıştırılmak Üzere İşçi Alımı Yapıyor!

TÜBİTAK zaman zaman yaptığı personel alım ilanlarıyla adından bahsettirmektedir. TÜBİTAK BİLGEM bünyesinde çalıştırılmak üzere 2 İş Sağlığı ve Güvenliği alımı yapılacağına değinildi.

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanlığı tarafından Resmi Gazete'de personel alım ilanı yayımlandı. TÜBİTAK tarafından yayımlanan personel alım ilanında:

"İlana başvuruda bulunmak için "www.bilgem.tubitak.gov.tr" adresinden İş Başvuru Sistemine kayıt olmak gerekmektedir. (Başvuru için özgeçmiş oluştururken, istenilen tüm evrakın sisteme elektronik ortamda eklenmesi ve referans kodu seçilerek başvuru yapılması zorunludur). İş Başvuru Sistemi yoluyla yapılan başvurular haricinde başvuru kabul edilmeyecektir. Eksik bilgi veya belge bulunan başvurular değerlendirmeye alınmayacak ve bu kişiler mülakata çağrılmayacaktır. Mülakat tarihi ve yeri daha sonra duyurulacaktır. Başvurular, ilan referans kodu üzerinden değerlendirilecektir. Adaylar, iş başvuru sisteminden ilan referans kodunu seçerek başvuruda bulunabileceklerdir. Referans kodu seçilmeden yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Bir aday en fazla 1 (bir) pozisyona başvuru yapabilecektir." ifadeleri yer aldı.

Başvuru Şartları Nelerdir?

a) Kamu haklarından yasaklanmamış bulunmamak.

b) Erkek adaylar için, son başvuru tarihi itibariyle askerlikle ilişiği bulunmamak.

c) Gerektiğinde vardiyalı çalışabilmek.

d) Araştırma ve problem çözme yeteneğine sahip olmak.

e) Analitik düşünebilen, değişime ve gelişime açık,

f) Ekip çalışmasına yatkın, araştırmaya istekli, proje çalışanları ile iyi iletişim kurabilmek ve uyumlu çalışmak, iş disiplinine uygun davranışlara sahip olmak, yeniliklere açık olmak.

g) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı bulunmamak.

h) Taksirli suçlar, kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş suçlar ile aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere; altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, nitelikli hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, göreve ilişkin sırrı açıklama, Devlet sırlarına karşı suçlardan dolayı hükümlü bulunmamak. 667 sayılı KHK kapsamında terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak.

i) Yurtiçi ve yurtdışı seyahat konusunda bir engeli bulunmamak.

Başvuru Şekli

TÜBİTAK BİLGEM personel alımına başvurular başlamıştır. TÜBİTAK Personel Alımına Başvuru Yapmak İçin https://kariyer.sage.tubitak.gov.tr/UI/AnaSayfa.aspx?ReturnUrl=%2f sitesine giriş yapabilirsiniz.

(LİNKİ KOPYALAYIP, ARAMA KISMINA YAPIŞTIRIN.)