Zabıta Memuru Başvuru Şartları Nelerdir?

Zabıta Memuru Başvuru Şartları Nelerdir?

Zabıta memuru alımı yapan belediyeler tarafından dönem dönem zabıta alımı ilanları yayımlanmakta. Zabıta olmak isteyen kişiler tarafından yayınlanan ilanlara başvuru yaparak başvuru sonucu kabul edildiğinde sözlü mülakata çağırılıyorlar. Sözlü mülakattan da yeterli puan alan kişilerin KPSS puanı da hesap alınarak zabıta memuru olarak istihdam edilmekte. Zabıta olmak isteyen kişiler tarafından Zabıta Memuru Başvuru Şartları Nelerdir? sorusu merak edilen detaylar arasında yer almaktadır. Biz sizlere bugün zabıta memuru başvuru şartlarından bahsetmek istiyoruz. 

Zabıta Memuru Başvuru Şartları Nelerdir?

  • Türk vatandaşı olmak.
  • Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
  • Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
  • Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
  • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak.
  • İlan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.
  • Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.