Adana Karataş Belediye Başkanlığı 2 Farklı Kadroda Personel Alımı Yapacak!

Adana Karataş Belediye Başkanlığı 2 Farklı Kadroda Personel Alımı Yapacak!

Karataş Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 2 aydı kadroda personel alımı yapılacaktır. Yapılacak personel alımıyla ilgili detaylar belli oldu.

Hangi Kadrolarda Personel Alımı Yapılacak?

Karataş Belediye Başkanlığı bünyesinde çalıştırılmak üzere 1 Muhasebeci, 1 Antrenör alımı yapılacağı açıklandı.

Başvuru Şartları Nelerdir?

Genel Şartlar


a) Türk vatandaşı olmak,

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,

f) İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

Özel Şartlar

Muhasebeci kadrosuna başvuru yapmak isteyenler için:

Lisans düzeyinde eğitim veren fakültelerin Muhasebe ve Finans Yönetimi, İşletme bölümlerinin herhangi birinden mezun olmak.
Lisans KPSSP3 2020 sınavına girmiş ve 50 KPSS puanını almış olmak,

13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

Antrenör kadrosuna başvuru yapmak isteyenler için:

Lisans düzeyinde eğitim veren fakültelerin Antrenörlük Eğitimi mezunu olmak.
Lisans KPSSP3 2020 sınavına girmiş ve 50 KPSS puanını almış olmak,
Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak,
13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

Başvuru Esnasında İstenilen Belgeler

1 - Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı veya kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir.),

2 - Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e- devlet üzerinden alınacak barkodlu mezuniyet belgesi (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),

3 - Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),

4 - KPSS sonuç belgesinin ÖSYM sitesinden alınan barkodlu bilgisayar çıktısı,

5 - Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,

6 - Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,

7 - Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),

8 - 2 adet biyometrik fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak).

Başvuru Yeri ve Tarihi

Başvuru yapmak isteyen adayların istenilen başvuru belgelerini 9 Kasım 2020 ile 13 Kasım 2020 tarihleri arasında Yeni Mahalle Atatürk Caddesi Karataş Belediyesi No: 42’de bulunan Belediyemiz Hizmet Binası Yazı İşleri Müdürlüğüne göndermeleri gerekir. Başvurular şahsen veya posta yoluyla yapılabilir.

İlanla İlgili Detaylı Bilgi Almak İçin TIKLAYINIZ.