Ahiler Kalkınma Ajansı 4 Sözleşmeli Personel Alacak!

Ahiler Kalkınma Ajansı 4 Sözleşmeli Personel Alacak!

Türkiye Cumhuriyeti Ahiler Kalkınma Ajansı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Kalkınma Ajansları personel Yönetmeliği hükümleri kapsamında 4 sözleşmeli personel alımı yapacaktır.

Hangi Kadrolarda Personel Alımı Yapılacak?

 • Ahiler Kalkınma Ajansı 4 sözleşmeli personel alımı yapılıyor. İşte, alım yapılacak kadrolar:
 • 2 Uzman Personel,
 • 1 Destek Personel,
 • 1 Hukuk Müşaviri kadrolarında personel alımı yapılacaktır.

Başvuru Şartları Nelerdir?

a) Türk vatandaşı olmak,

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c) Affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,

ç) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

d) Erkek adaylar için askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmişse muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

e) Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak,

Başvuru Esnasında İstenilen Belgeler

 • Başvuru formu,
 • Özgeçmiş ve Fotoğraf,
 • Diploma ya da mezuniyet belgesi,
 • KPSS Sonuç bilgileri,
 • İş tecrübelerini gösteren hizmet belgesi,
 • YDS Sonuç belgesi,
 • Son bir ay içerisinde alınmış adli sicil kaydı belgesi,
 • Erkek adaylar için askerlik durumunu gösteren belgeler.

Başvuru Şekli ve Tarihi

Başvurular 30 Kasım 2020 tarihinde başlayarak 11 Aralık 2020 tarihine kadar ajanssinavbasvuru.sanayi.gov.tr adresinde bulunan Ahiler Kalkınma Ajansı Sınav Başvuru linkinden yapılacaktır.

İlanla ilgili detaylı bilgi almak için TIKLAYINIZ.