Ankara Üniversitesi İŞKUR Üzerinden Personel Alımı Yapıyor!

Ankara Üniversitesi İŞKUR Üzerinden Personel Alımı Yapıyor!

Ankara Üniversitesi Rektörlüğü vasıtasıyla İŞKUR üzerinden 134 personel alımı yapılacak. Başvuru yapacak olan adaylar arasından kura ile personel alımı yapılacağı duyuruldu. Yayımlanan personel alım ilanında adaylardan KPSS Şartı aranmadığına değinildi. İşte, detaylar...

Başvuru Şartları Nelerdir?

1) 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya işyerlerinde Çalıştırılabilmelerine ilişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk Vatandaşı olmak.

2) 18 yaşını tamamlamış olmak.

3) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak.

4) Kamusal haklardan mahrum bulunmamak.

5) Görevini devamlı yapmasına engel teşkil edecek sağlık problemi bulunmamak.

6) Türkiye iş Kurumu'nda (iŞKUR) ilan edilen işgücü taleplerinde belirtilen son başvuru tarihi itibariyle belirtilen bölümlerden mezun olmak.

7) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamak.

8) Adayların 24 saat esasına göre vardiyalı çalışmasına ve dış mekanda çalışmasına engel durumunun olmaması.

9) işe alınacak işçilerin deneme süresi en çok iki ay olup, deneme süresi içinde başarısız olanların iş akdi feshedilecektir.

10) Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları ilan-alım sürecinin her aşamasında idarece sonlandırılabilecektir.

Başvuru Şekli ve Tarihi

Başvuru şartlarını sağlayan kişilerin 12 Ekim 2020 ile 16 Ekim 2020 tarihleri arasında İŞKUR’a başvuru yapması gerekir. Başvurular İŞKUR’un resmi internet sitesi üzerinden alınacak olup şahsen başvuru alınmayacaktır.