Antalya Gündoğmuş Belediye Başkanlığı Mühendis Alımı Yapıyor!

Antalya Gündoğmuş Belediye Başkanlığı Mühendis Alımı Yapıyor!

Antalya Gündoğmuş Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 2 Mühendis alımı yapılacağına değinildi. Yapılacak olan alımlarla ilgili detaylar belli oldu.

Başvuru Şartları Nelerdir?

Genel Şartlar

a) Türk vatandaşı olmak,

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c) Türk Ceza Kanununun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis
cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet,
hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan
malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş
ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,

f) İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

Özel Şartlar

a) İlan edilen unvan için son olarak mezun olunan okul itibarı ile öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak, 2020 yılı Lisans Kamu Personel Seçme Sınavına girmiş olmak ve belirtilen asgari KPSS P3 puanını almış olmak,

b) Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak,

c) 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

Başvuru Esnasında İstenilen Belgeler

1 - Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı veya kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi.

2 - Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-Devlet üzerinden alınacak barkodlu mezuniyet belgesi (Aslı ibraz
edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilebilir),

3 - Yabancı okul mezunları için denklik belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilebilir),

4 - KPSS sonuç belgesinin ÖSYM sitesinden alınan barkodlu bilgisayar çıktısı,

5 - Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,

6 - Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,

7 - Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),

8 - 2 adet vesikalık fotoğraf.

Başvuru Tarihi ve Şekli

Başvurular 1 Aralık 2020 tarihi ile 7 Aralık 2020 tarihleri arasında mesai saatleri içerisinde (08:30-17:30) Fatih Mahallesi Alparslan Türkeş Caddesi No: 37 Gündoğmuş/ANTALYA adresinde bulunan Belediye hizmet binasındaki İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır.

İlanla İlgili Detaylı Bilgi Almak İçin TIKLAYINIZ.