Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanlığı 248 Sözleşmeli Personel Alımı Yapılacak!

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanlığı 248 Sözleşmeli Personel Alımı Yapılacak!

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanlığı bünyesinde bulunan Türk Tarih Kurumu Başkanlığınca desteklenen arkeolojik kazı projeleri kapsamında istihdam edilmek üzere 162 Arkeolog, 39 Müze Araştırmacısı ve 47 Restoratör olmak üzere 248 sözleşmeli personel alımı yapılacaktır.

Hangi İllerde Sözleşmeli Personel Alımı Yapılacak? 


Başvuru Şartları Nelerdir? 

657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. Maddesinde bulunan şartları taşımak,
2020 KPSS Lisans Sınavına girmiş olmak,
Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

Başvuru Esnasında İstenilen Belgeler 

Fotoğraflı Başvuru Formu,
Diploma fotokopisi,
Nüfus cüzdanı fotokopisi,
Lisans 2020 KPSS Sınav sonuç belgesi,
Adli sicil kaydı,
Erkek adaylar için askerlik durum belgesi,
Arazi ve şantiye şartlarında çalışmaya engel halinin bulunmadığına dair yazılı beyan.

Başvuru Tarihi ve Şekli

Başvurular 2 Kasım ile 6 Kasım tarihleri arasında https://basvuru.ayk.gov.tr adresine gönderilecek belgelerin sisteme eksiksiz yüklenmesiyle tamamlanacaktır.

İlanın tam metni için tıklayınız.