Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı Personel Alım İlanı Yayımladı!

Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı Personel Alım İlanı Yayımladı!

Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı bünyesinde istihdam edilmek üzere 1 iç denetçi, 4 uzman personel ve 1 destek personeli olmak üzere toplam 6 personel alımı yapılacaktır. İşte detaylar...

Başvuru Şartları Nelerdir?

a) Türk vatandaşı olmak,

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c) Affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,

ç) Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak,

d) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

e) Askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmişse muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

Başvuru Esnasında İstenilen Belgeler

  • Başvuru Belgesi,
  • Kamu İç Denetçi Sertifikası,
  • Öğrenim diploması ve mezuniyet belgesi,
  • KPSS Sonuç Belgesi,
  • Adli Sicil kaydı,
  • Erkek adaylar için askerlik durumunu gösteren belge.

Başvuru Şekli ve Tarihi

Başvurular 5 Aralık 2020 tarihinde başlayacak olup 20 Aralık tarihine kadar devam edecektir. Başvuru yapmak isteyen kişilerin ajanssinavbasvuru.sanayi.gov.tr adresi üzerinde bulunan Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı Sınav bağlantısı üzerinden yapılacaktır.

İlanla İlgili Detaylı Bilgi Almak İçin TIKLAYINIZ.