Beykoz Belediye Başkanlığına Müfettiş Yardımcısı Alımı Yapılacaktır!

Beykoz Belediye Başkanlığına Müfettiş Yardımcısı Alımı Yapılacaktır!

Beykoz Belediye Başkanlığı Teftiş Kurulu Müdürlüğünde istihdam edilmek üzere 4 adet müfettiş yardımcısı alımı yapılacaktır.

Başvuru Şartları Nelerdir?

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel koşulları taşımak.

b) En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt içi ve yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak.

c) Giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak (01/01/1985 tarihi ve daha sonra doğanlar).

ç) Erkek adaylar için, askerlikle ilişiği bulunmamak.

d) Müfettiş olarak görevini devamlı yapmasına engel olabilecek her hangi bir hali bulunmamak.

e) ÖSYM tarafından (A) grubu kadrolar için 2019 veya 2020 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından birisine katılmış olup, KPSSP31 veya KPSSP48 puan türlerinin birinden en az 70 puan almış olmak (Adaylar başvuruyu belirtilen puanlardan sadece birisi üzerinden yapabilecekleri için sahip oldukları en yüksek puan türünü kullanmaları lehlerine olacaktır).

f) Bu sınava daha önce katılmamış veya en fazla bir defa katılmış olmak.

g) Karakter, sicil, ifade ve temsil yeteneği, tutum ve davranış yönünden müfettişlik yapabilecek niteliklere sahip bulunmak (Bu koşul, sadece yazılı sınavı kazanan adaylar yönünden söz konusu olup, sözlü sınavdan önce Teftiş Kurulu Müdürlüğünce yapılacak inceleme ile tespit edilecektir)

Başvuru Esnasında İstenilen Belgeler

a) Aday tarafından bizzat doldurulup imzalanacak Başvuru Formu (Yukarıda belirtilen adresten veya www.beykoz.bel.tr internet adresinden temin edilebilir).

b) Yükseköğrenim diploması veya geçici mezuniyet belgesini aslı, fotokopisi veya Teftiş Kurulu Müdürlüğünce onaylanmış örneği; denklik belgesi sunulacak olması durumunda ise yetkili makam tarafından tasdik edilen denklik belgesinin aslı, fotokopisi veya Teftiş Kurulu Müdürlüğünce onaylanmış örneği.

c) Son altı ay içerisinde çekilmiş 4,5x6 ebadında 6 adet fotoğraf.

ç) Aday tarafından el yazısı ile yazılmış ve imzalanmış özgeçmişi.

d) Giriş sınavı ilanın yapıldığı tarihte geçerli olan (A) Grubu KPSS Sonuç Belgesinin, ÖSYM internet sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı.

e) Adayın askerlikle ilişiğinin ve müfettişlik mesleğini yapmasına engel teşkil edecek bir sağlık probleminin olmadığına ve herhangi bir kuruma hizmet taahhüdü altında bulunmadığına dair beyanı.

Başvuru Şekli ve Tarihi

Başvurular 23 Kasım 2020 tarihi ile 4 Aralık 2020 tarihleri arasında Beykoz Belediye Başkanlığı Teftiş Kurulu Müdürlüğüne (Beykoz Belediye Başkanlığı Gümüşsuyu Mahallesi Kelle İbrahim Cad. No:43 Beykoz/İSTANBUL adresinde) şahsen yapılacaktır.

İlanla İlgili Detaylı Bilgi Almak İçin TIKLAYINIZ.