Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı Halkla İlişkiler Destek Personeli Alımı Yapıyor!

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı Halkla İlişkiler Destek Personeli Alımı Yapıyor!

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı Halkla İlişkiler Destek Personeli Alımı Yapıyor!
Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) bünyesinde istihdam edilmek üzere 1 Halkla İlişkiler Destek Personeli Alımı Yapılacaktır. Yapılacak alımla ilgili detaylar belli oldu.

Başvuru Şartları Nelerdir?

a) Türk vatandaşı olmak,

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak

c) Affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,

d) Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak,

e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

f) Askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmişse muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

Başvuruda İstenilen Belgeler Nelerdir?

  • Başvuru Formu,
  • Özgeçmiş ve Fotoğraf,
  • Diploma ya da Mezuniyet Belgesi,
  • KPSS Sonuç Belgesi,
  • En az 5 yıl çalışmış olduğunu gösterir belge,
  • Adli Sicil Kaydı,
  • Askerlik görevini yapmış olduğuna dair belgeler.

Başvuru Şekli ve Tarihi

Başvurular 7 Aralık 2020 tarihinde başlayıp 18 Aralık 2020 tarihine kadar ajanssinavbasvuru.sanayi.gov.tr adresi üzerinde bulunan Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı Sınav Başvuru bağlantısından yapılacaktır.

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı Halkla İlişkiler Destek Personeli Alımı ilanının tam metni için tıklayınız.