Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı 6 Sözleşmeli Personel Alacak!

Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı 6 Sözleşmeli Personel Alacak!

Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı bünyesinde istihdam edilmek üzere 8 personel alım ilanı yayımladı. İşte, detaylar...

Hangi Kadrolarda Personel Alımı Yapılacak?

Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA), 8 personel alımı yapacağını açıkladı. Yapılacak alımların merkezi Trabzon olmakla beraber çalışma gösterecek kişilerin Artvin, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize ve Trabzon illerinden birinde çalışma gösterecek.

 • 4 Uzman,
 • 1 Hukuk Müşaviri,
 • 1 İç Denetçi alımı yapılacaktır.

Başvuru Şartları Nelerdir?

Genel Şartlar

a) Türk vatandaşı olmak,

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c) Affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine karşı işlenen suçlarla, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik,
inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak
kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından
dolayı hükümlü bulunmamak,

d) Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak,

e) Askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmişse muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

f) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

Uzman Personel Alımı Özel Şartlar

 • KPSS P1, P2, P3 puan türünden en az 80 puan almak,
 • Sınav başvuru tarihinden önceki 5 (beş) yıl içinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında İngilizce dilinde en az
 • (C) düzeyi puana sahip olmak veya dil yeterliği bakımından bunlara denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği
 • bulunan başka bir sınavdan asgari (C) düzeyine karşılık gelen puanın eşdeğerini sağlayan belgeye başvuru tarihi itibarıyla sahip olmak.

Hukuk Müşaviri Alımı Özel Şartlar 

 • Hukuk müşaviri olarak görevlendirilmek üzere istihdam edilecek uzman personel adaylarının, yükseköğretim kurumlarının dört yıllık hukuk fakültelerinden veya buna denk olduğu YÖK tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
 • 14-20-21 Temmuz 2019 tarihli veya 6-12-13 Eylül 2020 Kamu Personeli Seçme KPSS P4 puan türünden en az 80 puan almış olmak.
 • Hukuk Müşavirliği pozisyonuna başvuracak adayların, sınav başvuru tarihinden önceki 5 (beş) yıl içinde Yabancı Dil
 • Bilgisi Seviye Tespit Sınavından İngilizce dilinde (C) düzeyinde veya dil yeterliği bakımından bunlara denkliği kabul
 • edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir sınavdan asgari (C) düzeyine karşılık gelen puanın eşdeğerini sağlayan belgeye başvuru tarihi itibarıyla sahip olmak

İç Denetçi Özel Şartları

 • İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri, Mühendislik Fakülteleri veya Hukuk Fakülteleri bölümlerinin birinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak,
 • İç Denetçi pozisyonuna başvuracak adayların, sınav başvuru tarihinden önceki 5 (beş) yıl içinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından İngilizce dilinde (C) düzeyinde veya dil yeterliği bakımından bunlara denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir sınavdan asgari (C) düzeyine karşılık gelen puanın eşdeğerini sağlayan belgeye başvuru tarihi itibarıyla sahip olmak,
 • Kamuda veya özel sektörde denetim elemanı olarak en az 5 (beş) yıl çalışmış olmak ve kamu iç denetim sertifikası veya uluslararası eş değerliği bulunan iç denetim sertifikalarından birine sahip olmak

Başvuru Esnasında İstenilen Belgeler 

 • Özgeçmiş ve Fotoğraf,
 • Diploma ya da Mezuniyet Belgesi,
 • 2019-2020 Yıllarında yapılan KPSS Sonuç Belgesi
 • YDS Sonuç Belgesi,
 • Tercih sebeplerini taşıdığını gösterir belge,
 • Adli Sicil Kaydı,
 • Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış, muaf veya en az 1 yıl erteletmiş olduğunu gösterir belgeler,
 • İç denetçi adaylar için kamuda veya özel sektörde denetim elemanı olarak en az 5 yıl fiilen çalışmış olduğunu gösterir belge.

Başvuru Şekli ve Tarihi

Başvurular 15 Kasım 2020 tarihinden başlayarak 27 Kasım 2020 tarihine kadar ajanssinavbasvuru.sanayi.gov.tr internet adresinde bulunan Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı Sınav Başvuru bağlantısından yapılacak olup, başvurular elektronik ortamda yapılacaktır. Şahsen ya da posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.