İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Rektörlüğü Sözleşmeli Bilişim Personeli Alımı Yapıyor!

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Rektörlüğü Sözleşmeli Bilişim Personeli Alımı Yapıyor!

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 4 adet sözleşmeli bilişim personeli alımı yapılacaktır. Yapılacak personel alımları arasında 1 Yazılım Takım Lideri, 1 Kıdemli Yazılımcı, 1 Tecrübeli Yazılımcı, 1 Yazılım Geliştiricisi alımı yapılacaktır.

Başvuru Şartları Nelerdir?

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartları taşımak,

b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen- edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

ç) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı 2 katını geçemeyecekler için en az 3 yıllık, diğerleri için en az 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmak (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır)

d) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek, (Belge olarak öğrenilen programlama dillerinin belirtildiği onaylı lisans veya lisansüstü transkript belgesi veya mezun olunan bölümden alınan eğitimi yapılan programlama dillerini belirten onaylı yazı, çalışılan yerden alınan ve kullanılan programlama dillerini gösteren onaylı yazı veya eğitim kurumlarından alınan kurs katılım sertifikaları gibi belgeler kabul edilir)

e) Görevini yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu bulunmamak,

f) Yapılacak inceleme ve soruşturma sonunda Bilişim Personeli olmalarına engel bir durumu bulunmamak,

g) Süresi içinde başvurmak.

Başvuru Esnasında İstenilen Belgeler

1. Fotoğraflı Başvuru Formu,

2. Özgeçmiş,

3. Onaylı Mezuniyet Belgesi (Lisans diploması veya geçici mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı sureti ya da fotokopisi (Fotokopiler aslı görülerek teslim alınır). QR kodunu içeren e- Devlet çıktısı kabul edilir.)

4. Mesleki Çalışma Sürelerini gösteren belgeler (SGK Hizmet Dökümü, QR kodunu içeren e- Devlet çıktısı kabul edilir)

5. Mesleki Tecrübe Şartını gösteren belgeler (Çalışma Belgesi) (Özel sektör tecrübeliler için yaptığı işin detaylı anlatır imzalı kaşeli onaylı belge)

6. En az iki programlama dilini bildiğini gösteren belgeler (Yazılım dilinin açık olarak belirtildiği transkript ya da yazılım dilinin açık olarak belirtildiği ders içeriği belgesi ya da yazılım dillerinin açık olarak belirtildiği kaşeli ve imzalı çalışma belgesi)

7. Varsa KPSS Sonuç Belgesi,

8. Varsa Yabancı Dil Belgesi,

9. Adli sicil belgesi (Son altı ay içerisinde alınmış olmalıdır. QR kodunu içeren e-Devlet çıktısı kabul edilir.)

10. Erkek Adaylar için askerlik ile ilişiği bulunmadığına ilişkin belge (QR kodunu içeren e-Devlet çıktısı kabul edilir.)

Başvuru Şekli ve Tarihi

Başvurular 11 Kasım 2020 tarihi ile 3 Aralık 2020 tarihleri arasında ikcu.edu.tr adresine gönderilecek istenilen belgelerle yapılacaktır.

İlanla İlgili Detaylı Bilgi Almak İçin TIKLAYINIZ.