Kırıkkale Çelebi Belediye Başkanlığı KPSS 60 Puan İle Memur Alımı Yapıyor!

Kırıkkale Çelebi Belediye Başkanlığı KPSS 60 Puan İle Memur Alımı Yapıyor!

Kırıkkale ili Çelebi Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere KPSS 60 Puan ile Memur alımı yayınladı. Yayımlanan memur alımıyla ilgili detaylar belli oldu.

Başvuru Şartları Nelerdir?

Genel Şartlar


 • Türk vatandaşı olmak,
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 • Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da afta uğramış olsa bile, devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,
 • Erkek adaylar için askerlik durumu itibarıyla; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
 • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,
 • İlan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

Özel Şartlar

 • İlan edilen unvan için son olarak mezun olunan okul itibarı ile öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak, Lisans 2020-KPSSP3 sınavına girmiş ve belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak,
 • Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak,
 • Milli Eğitim Bakanlığı onaylı bilgisayar işletmeni sertifikasına sahip olmak veya mezun olduğu okulda bilgisayar dersi gördüğünü belgelemek,
 • 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

Başvuru Esnasında Adaylardan İstenilen Belgeler

 • Nüfus cüzdanı aslı veya kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi,
 • Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-Devlet üzerinden alınacak barkotlu mezuniyet belgesi (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri kurumumuzca tasdik edilebilir)
 • Yabancı okul mezunları için denklik belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri kurumumuzca tasdik edilebilir),
 • Milli Eğitim Bakanlığı onaylı bilgisayar işletmeni sertifikası veya mezun olduğu okulda bilgisayar dersi gördüğüne dair transkript belgesinin aslı veya noter onaylı örneği.
 • KPSS sonuç belgesinin ÖSYM sitesinden alınan barkotlu bilgisayar çıktısı,
 • Erkek adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,
 • Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,
 • Son altı ay içerisinde çekilmiş 2 adet biyometrik fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak),
 • Sürücü belgesinin aslı veya aslı ibraz edilmek kaydıyla kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi,
 • Başvuru dilekçesi.

Başvuru Yeri ve Tarihi

Başvuru yapacak kişiler başvuruda istenilen belgeler ile beraber 15 Aralık 2020 tarihi ile 17 Aralık 2020 tarihleri arasında şahsen veya posta yoluyla müracaatlarını yapabilirler.

Adres: Çelebi Belediye Başkanlığı Hizmet Binası Fatih Mahallesi Şehit Safet Tuzcu Caddesi No: 3/1 Çelebi/KIRIKKALE

İlanla İlgili Detaylı Bilgi Almak İçin TIKLAYINIZ.