Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı Sözleşmeli Personel Alımı Yapacak!

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı Sözleşmeli Personel Alımı Yapacak!

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) farklı kadrolarda istihdam edilmek üzere sözleşmeli personel alımı yapıyor. İşte, detaylar...

Hangi Kadrolarda Personel Alımı Yapılacak?

 • Uzman Personel (Bilgisayar Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Jeofizik Mühendisliği, Jeoloji Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Maden Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği) 2 Kişi,
 • Uzman Personel (Ekonomi -İktisat) 1 Kişi,
 • Uzman Personel (Şehir ve Bölge Planlama, Mimarlık) 1 Kişi

Başvuru Genel Şartları Nelerdir?

a) Türk vatandaşı olmak,

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c) Affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,

d) Erkek adaylar için askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmişse muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak, f) Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak,

g) Olağanüstü Hal Kanun Hükmünde Kararnameleri ile kamu görevinden çıkarılmamış olmak veya olağanüstü hal döneminde alınan tedbirler nedeniyle görevlerine son verilmemiş olmak, ya da bu kapsamda işlem yapılmamış olmak.

Özel Şartlar

a) Bilgisayar Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Jeofizik Mühendisliği, Jeoloji Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Maden Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, İktisat, Mimarlık ile Şehir ve Bölge Plânlama dallarından veya bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulunca (YÖK) kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak,

b) Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (YDS, e-YDS) İngilizce dilinden son 5 (beş) yıl içerisinde en az 70 (yetmiş) puan almış veya dil yeterliği bakımından bunlara denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir sınavdan asgari (C) düzeyine karşılık gelen puanın eşdeğerini sağlayan belgeye başvuru tarihi itibarıyla sahip olmak, (Denklikte ÖSYM’nin dil eşdeğerliğine ilişkin resmi denklik çizelgesi temel alınacaktır.)

c) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 2019 ve 2020 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarından mezun oldukları öğrenim dalları itibariyle aşağıdaki tabloda gösterilen ilgili puan türlerinden en az 80 puan almış olmak

Başvuru Esnasında İstenilen Belgeler

 • Başvuru Formu,
 • Özgeçmiş ve Fotoğraf,
 • Diploma,
 • 2019-2020 KPSS Sonuç Bilgileri,
 • YDS Sonuç Belgesi,
 • İş tecrübesi olduğunu gösterir belge,
 • Adli Sicil Kaydı,
 • Askerlik görevini yapmış olduğunu gösteren belgeler.

Başvuru Şekli ve Tarihi

Başvurular başlamış olmakla beraber başvuru yapacak olan kişilerin 20 Kasım 2020 tarihi ile 4 Aralık 2020 tarihleri arasında başvurularını ajanssinavbasvuru.sanayi.gov.tr internet adresinde bulunan Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı Sınav Başvuru bağlantısından yapabilirler.

İlanla İlgili Detaylı Bilgi Almak İçin TIKLAYINIZ.