Memurun Kademesi İlerlediğinde Maaşı Ne Kadar Artıyor?

Memurun Kademesi İlerlediğinde Maaşı Ne Kadar Artıyor?

Devlet memuru olan kişiler en düşük kıdem ve dereceyle göreve başlıyor. Yeni başlayan memur, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu Uyarınca özlük haklarına sahip olurlar. Zaman geçtikçe deneyim, derece ve kıdem artış gösterir. Fakat memurların dereceleri değişmeden sadece kademeleri ilerlemesi gibi bir durum da söz konusu olabilmekte. Bu durumda maaşlarda küçük miktarda artış olmaktadır. Bu artışın da ne kadar olacağı memurun derecesine göre değişiklik gösterecektir. 

Kademe İlerlemesi Memurun Maaşını Etkiler Mi?

Kademesi artan kamu personelinin maaşı kademesinin ilerlediği tarihten sonraki maaş gününden itibaren ilerlediği kademenin göstergesi doğrultusunda hesaplanmaktadır.

Derece değişmeden yalnızca bir kademe ilerlemesinin olması halinde 2020'nin ikinci yarısında ve 2021'de aylık net maaşı etkileyecektir. Örneğin birinci derecede çalışma gösteren bir memur 1/3 den 1/4'e yükselirse maaşlarında 6.55 TL bir artış olacaktır. İkinci derecede çalışma gösteren bir memur 2/3 den 2/4'e yükselirse maaşlarında 6.00 TL bir artış olacaktır.

Kademe İlerlemesinin Maaşa Etkileri

Memurun Kademesi İlerlediğinde Maaşı Ne Kadar Artıyor? Tablo 1

Memurun Kademesi İlerlediğinde Maaşı Ne Kadar Artıyor? Tablo 2

Memurun Kademesi İlerlediğinde Maaşı Ne Kadar Artıyor? Tablo 3