Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı Yapıyor!

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı Yapıyor!

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörlüğünde istihdam edilmek üzere Sözleşmeli Destek Personeli alımı yapılacaktır.

Başvuru Şartları Nelerdir?

1. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.

2. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile çalışmaya ve görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı ile engeli bulunmamak.

3. Erkek adayların askerlikle ilişkisi bulunmaması (askerliğini yapmış veya tecil ettirmiş olmak).

4. Son 1 (bir) yıl içerisinde sözleşmeli personel olarak istihdam edilenlerden, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmemiş olması veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmesini tek taraflı feshetmemiş olmak.

5. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

6. Daha önceden herhangi bir kurumda çalışırken iş akdi fesih edilenlerle, kendi isteği ile görevinden istifa edenlerin müracaatları kabul edilmeyecektir.

Başvuru Esnasında İstenilen Belgeler

1. Başvuru formu (Bilgisayar Ortamında İndirip Doldurunuz)

2. Nüfus Cüzdanı fotokopisi

3. Ehliyet fotokopisi

4. 1 adet vesikalık fotoğraf.

5. Diploma veya mezuniyet belgesi (e-devletten alınan karekodlu belgeler veya kurumlarca onaylanmış ıslak imzalı ve mühürlü belgeler)

6. 2020 KPSS (B) Sınav Sonuç Belgesi (e-devletten alınan karekodlu belgeler veya kurumlarca onaylanmış ıslak imzalı ve mühürlü belgeler)

7. Hizmet dökümü (e-devletten alınan karekodlu belgeler veya kurumlarca onaylanmış ıslak imzalı ve mühürlü belgeler)

8. Erkek adaylar için askerlik durum belgesi.

9. Sertifikalar ve deneyim belgeleri (e-devletten alınan karekodlu belgeler veya kurumlarca onaylanmış ıslak imzalı ve mühürlü belgeler).

Başvuru Şekli ve Zamanı

İlan yayımlandığı günden itibaren 15 gün içerisinde Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Personel Dairesi Başkanlığı resmi internet sayfası https://ilan.subu.edu.tr adresinden temin edilecek başvuru formu ve istenilen belgelerle yapılacaktır. Başvurular şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır.

Adres: Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörlüğü, Personel Dairesi Başkanlığı Kemalpaşa Esentepe Kampüsü, Üniversite Cd. Serdivan /SAKARYA

İlanla İlgili Detaylı Bilgi Almak İçin TIKLAYINIZ.