Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Sözleşmeli Personel Alımı Yapıyor!

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Sözleşmeli Personel Alımı Yapıyor!

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 2 Uzman alımı yapılacaktır. Başkanlık tarafından gerçekleştirilecek sözlü sınava başarı sırasına göre yerleştirilecektir.

Başvuru Şartları Nelerdir? 

  • Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yazılı genel koşulları taşımak,
  • Üniversitelerin Mühendislik, Fen-Edebiyat, İletişim, Eğitim, Güzel Sanatlar Fakültelerinin birinden mezun olmak.
  • HTML + CSS konusunda tecrübeli olmak.
  • Photoshop, Illustrator programlarını kullanabilmek.
  • İngilizce, Almanca, Fransızca, Arapça dillerinin birinden KPDS,YDS,YÖKDİL veya eşdeğer sınavlardan en az (C) düzeyinde dil belgesine sahip olmak.
  • Kitap, katalog, dergi vb. yayınların tasarımı, uygulaması ve baskıya hazırlanması konusunda tecrübeli olmak.

Başvuru Esnasında İstenilen Belgeler

1. Başvuru formu (fotoğraflı ve imzalı),
2. Lisans diploması veya mezuniyet belgesinin ya da eğitimini yurt dışında tamamlamış olanlar için diploma denklik belgesinin fotokopisi,
3. 2020 KPSS P3 sonuç belgesi,
4. Yabancı Dil Bilgisi seviyesini gösteren belge,
5. Özgeçmiş,
6. Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığını gösterir belge.

Başvuru Şekli, Yeri ve Tarihi

Başvurular başlamış olmakla beraber www.yok.gov.tr sitesinde bulunan başvuru formu doldurulduktan sonra yukarıda istenilen belgelerle beraber 2 Kasım 2020 ile 16 Kasım 2020 tarihleri arasında Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (Personel Dairesi Başkanlığı) Üniversiteler Mahallesi 1600.Cadde No: 10 06800 Bilkent/Ankara adresine posta ile göndererek yapılacaktır. Şahsen Yapılan başvurular ve eksik belge ile başvuru yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır.