Karacadağ Kalkınma Ajansı Personel Alımı Yapıyor!

Karacadağ Kalkınma Ajansı Personel Alımı Yapıyor!

Karacadağ Kalkınma Ajansı Personel Alımı Yapıyor! Karacadağ Kalkınma Ajansı bünyesinde istihdam edilmek üzere 1 İç Denetçi ve 6 Uzman Personel alımı yapılacaktır. Yapılacak alımlarla ilgili detaylar belli Oldu. Karacadağ Kalkınma Ajansı'nın merkezi Diyarbakır olmakla beraber Ajansı faaliyet alanını Diyarbakır ve Şanlıurfa illeri oluşturmaktadır. İşte, detaylar...

Başvuru Şartları Nelerdir?

 • Türk vatandaşı olmak,
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 • Affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,
 • Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak,
 • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
 • Askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmişse muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak, şartları aranır.
 • Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak.

Başvuru Esnasında İstenilen Belgeler

 • Özgeçmiş ve Fotoğraf,
 • Diploma ya da Mezuniyet Belgesi,
 • 2019-2020 Yıllarında yapılan KPSS Sonuç Bilgileri,
 • YDS Sonuç Belgesi,
 • Adli Sicil Kaydı,
 • Erkek Adaylar İçin Askerlik görevini yapmış, muaf veya erteletmiş olduğunu gösteren belgeler,
 • İç denetçi adayları için kamuda veya özel sektörde denetim elemanı olarak en az 5 yıl çalıştığını gösteren belge,
 • İş tecrübesi olan kişiler için yukarıda belirtilen alanlarda çalıştığına dair çalıştığı iş yerinden alınan çalışma belgeleri ve Sigorta Hizmet Döküm Belgesi.

Başvuru Şekli ve Tarihi

Başvurular 8 Aralık ile 15 Aralık tarihleri arasında ajanssinavbasvuru.sanayi.gov.tr adresinde bulunan Karacadağ Kalkınma Ajansı Sınav Başvuru Bağlantısı üzerinden yapılacaktır. Sınavlar 18 Aralık 2020 tarihinde Fırat Mah. Urfa Bulvarı No: 142 Kayapınar/Diyarbakır adresinde yapılacaktır. İlan ve sınav sonuçları www.karacadag.gov.tr adresi üzerinden duyurulacaktır.

İlanla İlgili Detaylı Bilgi Almak İçin TIKLAYINIZ.