Konya Su ve Kanalizasyon İdaresi Çağrı Merkez Elemanı Alımı Yapıyor!

Konya Su ve Kanalizasyon İdaresi Çağrı Merkez Elemanı Alımı Yapıyor!

Konya Su ve Kanalizasyon İdaresi Çağrı Merkez Elemanı Alımı Yapıyor!
Konya Su ve Kanalizasyon İdaresi Personel A.Ş tarafından 16 çağrı merkez eleman alım ilanı yayımlandı. Yayımlanan Çağrı Merkez Elemanı Alım İlanında adayların başvuru yapacağı tarih aktarıldı.

Başvuru Esnasında İstenilen Belgeler

1 - Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

2 - Adli Sicil Kaydı (E-Devlet)

3 - Diploma veya Mezuniyet Belgesi (E-Devlet)

4 - Çağrı Merkezi Elemanı, Müşteri Hizmetleri Elemanı pozisyonlarının her hangi birinde en az 3 (Üç) ay çalıştığını gösterir detaylı SGK Hizmet Dökümü (E-Devlet) veya Çalışma Belgesi (Çalıştığı İşyerinden)

5 - Askerlik Durum Belgesi (E-Devlet)

Başvuru Şartları Nelerdir?

1 - Erkekler adaylar için muvazzaf askerlik hizmetini yapmış olmak,

2 - 22.05.2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun 30.maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

3 - Türk Ceza Kanunun 53.maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, (...)(1) zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,

4 - Fuhuş, cinsel saldırıda bulunma, çocukların cinsel istismarı, zorla fuhşa sevk etme, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, cinsel saldırı, cinsel taciz, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, tefecilik suçlarından ceza almamış olmak,

5 - En az Lise mezunu olmak,

6 - Çağrı Merkezi Elemanı, Müşteri Hizmetleri Elemanı pozisyonlarının her hangi birinde en az 3 (Üç) ay tecrübe sahibi olmak.

7 - Tercihen bilgisayar işletmenliği ve on parmak klavye eğitimi almış olmak.

8 - Vardiyalı çalışmasına herhangi bir engel durumu bulunmamak,

9 - Diksiyonu düzgün ve MS Office programlarına hakim olmak.

10 - Başvuru tarihi itibariyle 40 yaşından büyük olmamak.

İlanla İlgili Detaylı Bilgi Almak İçin TIKLAYINIZ.