SYDV, KPSS 60 Puan İle Sözleşmeli Büro Memuru Alımı Yapıyor!

SYDV, KPSS 60 Puan İle Sözleşmeli Büro Memuru Alımı Yapıyor!

SYDV, KPSS 60 Puan İle Sözleşmeli Büro Memuru Alımı Yapıyor! Türkiye İş Kurumu Kurum Dışı Kamu İlanları arasında bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfında çalışmak isteyenler için yeni bir ilan yayımlandı. Yayımlanan ilana göre Nazımiye Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesinde istihdam edilmek üzere büro memuru alımı yapılacağı duyuruldu. İşte, detaylar...

Başvuru Genel Şartları Nelerdir?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak.

Başvuru tarihinde 18 yaşını bitirmiş olmak. 35 Yaşını doldurmamış olmak.

Erkek, adaylar için askerlik görevini yapmış olmak veya askerlikle ilişkisi bulunmamak.

4 Yıllık Lisans mezunu olmak.

Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yı l veya daha fazla süreyle hapis cezası na ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılı k suçlarından mahküm olmamak.

Görevin özelliğine göre eğitim, yaş, tecrübe gibi özel şartları taşımak.

ÖSYM tarafından yapılan ve geçerli olan 2019 -2020 yılı Lisans düzeyinde Kamu Personeli Seçme Sınavının herhangi birinden KYSS P3 puan türünden az 60 (altmış ) puan almış olmak.

İş tamamlama belirtilen nitelikleri taşımak.

Üniversitelerin en az 4 yıllık eğitim veren iktisadi ve idari Bilimler Fakültesi, Eğitim Fakültesi, Fen Fakültesi, Edebiyat Fakültesi Fen Edebiyat Fakültesi veya İletişim Fakültesinden mezun,

İlan detayına Hükümet Konağı ilan panosunda ve Nazımiye Kaymakamlığı Resmi İnternet Sitesinden ilan edilecektir.

İşe alım karar verilen kişinin işe başlatılmasını güvenlik soruşturmasından sonra yapılacaktır.

Başvuru Esnasında İstenilen Belgeler

Özgeçmiş 4 bir sayfayı geçmeyecek şekilde doğum yeri, doğum tarihi, eğitim durumu, şu an yaptığı iş, iş deneyimleri, özel meziyet ve nitelikleri, bu işe neden başvurduğu, aile bilgileri, geleceğe dönük hedefleri ve amaçları gibi konularında bahsedilecektir.)

Nüfus cüzdan önlü arkalı fotokopisi (Aslı görevli kurum personeline ibraz edilecektir.)

2019/2020 yılı KPSS P3 sonuç belgesi.

Diploma veya mezuniyet belgesi (aslı veya noter onaylı sureti görevli kurum personeline ibraz edilecektir.)

Askerlik ilişkisinin bulunmadığına dair belge.

Adli Sicil belgesi

3 adet Fotoğraf. ( son 6 ay içerisinde çekilmiş olmalıdır.)

Sağlık Raporu (Ataması Yapılacak olandan mülakat sonrası istenecektir.)

Sürücü Belgesi fotokopisi ( Aslı görevli kurum personeline ibraz edilecektir.)

Bilgisayar Sertifikası veya üniversite de bilgisayar eğitimini gördüğüne dair transkript belgesi (Aslı veya noter onaylı sureti görevli kurum personeline ibraz edilecektir.)

Tarihçeli Yerleşim yeri ve diğer adres belgesi (e devletten temin edilecek)

Her türlü mevsim ve iklim şartlarında görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ile Vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile engeli bulunmamak, (Göreve başlanması uygun bulunan adaylardan bu durumu belirtir tam teşekkülü bir hastaneden alınmış sağlık raporu istenecektir.)

Başvuru Şekli ve Tarihi

Başvurular 2 Kasım 2020 tarihine kadar Nazımiye Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı adresine şahsi olarak yapılacaktır.

İlanla ilgili detaylı bilgi almak için TIKLAYINIZ.